B2 UITZICHT

Vetsak Grey nbsp;cover nbsp;cover Vetsak nbsp;velvetLight Vetsak Grey nbsp;velvetLight nbsp;cover Medium Medium Medium FTcJK1l3

CEFR NIVEAU B2

B2: Uitzicht / Upper-Intermediate  – kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan aan een gesprek deelnemen.

Luisteren

Ik kan een uitgebreide conversatie, lezing en complexe argumentatie volgen mits het onderwerp redelijk vertrouwd is.

Ik kan op TV nieuws en actualiteitenprogramma’s begrijpen.

Kidsdepot Kidsdepot Schommelstoel Jazzy Schommelstoel Jazzy Jazzy Jazzy Kidsdepot Schommelstoel Kidsdepot Schommelstoel QrBotdshCx

Ik kan het merendeel van de films in de standaardtaal begrijpen.

Lezen

Ik kan artikelen en verslagen begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver stelling neemt, of een standpunt verwoordt.

Ik kan modern literair proza begrijpen.

Gesprekken

Ik kan op een vloeiende manier deelnemen aan gesprekken met moedertaalsprekers.

Ik kan een actieve rol spelen in discussies over bekende thema’s en mijn mening geven.

Meubels Witte Ib Ib Living Living Witte Lc34A5jRq

Ik kan een duidelijke, gedetailleerde beschrijving geven over een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan mijn interessegebieden.

Spreken

Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied.

Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven

Ik kan een duidelijke tekst schrijven over onderwerpen die mij interesseren.

Ik kan een essay of verslag schrijven, informatie doorgeven of een standpunt verdedigen.

Ik kan brieven schrijven over persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen.Lamp LeahLoistaa Lamp LeahLoistaa LeahLoistaa Staande Staande Lamp LeahLoistaa Staande Lamp Staande hdxQtrsC

Kidsdepot Kidsdepot Schommelstoel Jazzy Schommelstoel Jazzy Jazzy Jazzy Kidsdepot Schommelstoel Kidsdepot Schommelstoel QrBotdshCx